Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2020

Aan onze leden, 

Op 28 Oktober 2020 houden we onze Algemene Leden Vergadering. 

Stemming 

Tijdens de ALV is het bestuur ook voornemens dieper in te gaan op het opstarten van verkennende gesprekken m.b.t. een fusie met Oranje-Wit Helmond.  

Dit kan alleen maar wanneer er een meerderheid van de stemmen akkoord gaat. 

Om dit te bewerkstelligen moet u nu al een stem uitbrengen i.v.m. de voorbereiding. 
Via een email uitnodiging leggen we deze stem voor via een digitale poll. 

Echter, ook via een schrijven aan het secretariaat kunt u uw stem uitbrengen. 

Dit schrijven moet dan uiterlijk 1 Oktober bij het secretariaat zijn ontvangen. 

Wanneer uit de poll blijkt dat voor meer als 50% van de reacties een ja is, zullen we dit nader gaan belichten tijdens de ALV. 

Aanmelden Verplicht voor ALV 

Door de Covid-19 situatie is aanmelden verplicht, i.v.m. het mogelijk moeten kunnen uitwijken naar een ruimere locatie, indien de opkomst hoger is als wat er in de kantine past. 

Aanmelden voor de ALV is mogelijk telefonisch of via email. 

Leden waarvan een email adres bekend is, krijgen een digitale uitnodiging.

Locatie ALV 

Afhankelijk van de te verwachten opkomst, zal de ALV plaatsvinden in het Jan van Erp Clubhuis. 

Adres; 

Sportterrein sv Swift Helmond 
Barentzpark 1 
5703 XM Helmond 
Tel: 0492-389654 

Aanmelden kan via het secretariaat. 

m.duijmelink@swifthelmond.nl