Livestream wedstrijden 18 en 19 december

De laatste thuiswedstrijden van de eerste competitiehelft zullen dit weekend weer vanaf de bank te volgen zijn. Hierbij het overzicht van de livestreams:

ZATERDAG 18 DECEMBER

10:00 Swift D2 – H.C.G. D1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMxOTUzNWQtZmVkMy00OTE4LWEwOTktNjZiNDA0MGFkNDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c134329-f4ac-453c-a16d-f98edb3dc851%22%2c%22Oid%22%3a%227eeab199-b853-4838-b273-e2957931efa9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

12:00 Swift E1 – M.H.V. ’81 E1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY2ZTA2YzEtODZmYS00NDZhLWJjNGItMTNmOTFhYTgxMWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c134329-f4ac-453c-a16d-f98edb3dc851%22%2c%22Oid%22%3a%227eeab199-b853-4838-b273-e2957931efa9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

13:00 Swift DC1 – Bouwcenter Centen HVW DC1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg3NjAyOTYtZmFjNi00YzQ0LWJkN2ItYTE2NWQ2NWJiYjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c134329-f4ac-453c-a16d-f98edb3dc851%22%2c%22Oid%22%3a%227eeab199-b853-4838-b273-e2957931efa9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

ZONDAG 19 DECEMBER

11:45 Swift DA1 – Apollo DA1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJjMWJjMzAtOWFiMC00NjZkLTk4ZDUtMzBiNzFjZWM5Yzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c134329-f4ac-453c-a16d-f98edb3dc851%22%2c%22Oid%22%3a%227eeab199-b853-4838-b273-e2957931efa9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&rol

Zien we jullie online?