Knieblessures

Voorste kruisbandletsel
Het voorste kruisbandletsel is een relatief veel voorkomende ernstige blessure bij handbal.
De schijnbeweging wordt steeds vaker genoemd bij het optreden van het voorste kruisbandletsel. Over de echte oorzaak tast men nog in het duister. Het lijkt dat deze blessure vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met de breedte van de intercondylaire groeve (groeve in het bovenbeen), waarbij een smalle groeve < 17 mm, een groter risico op afklemmen van de voorste kruisband zou betekenen. Ook hebben vrouwen vaker een vergrote valgusstand (naar binnen staan) en een hyperextensie (overstrekking) mogelijkheid in de knieën, wat predisponerend is voor een voorste kruisbandletsel.
De behandeling van het voorste kruisbandletsel is afhankelijk van de gevonden afwijkingen bij MRI, artroscopie (kijkoperatie) en van de instabiliteit bij lichamelijk onderzoek. Bij tophandbal is meestal een operatieve reconstructie met een plastiek nodig gezien de grote rotatoire belasting (draaibewegingen) van de knie. Hierbij maakt men tegenwoordig nog bijna uitsluitend gebruik van lichaamseigen materiaal zoals de patellapees (kniepees) of pezen van de hamstrings.
De kans op breuk en slijtage is bij kunstbanden te groot. De revalidatieperiode na een voorste kruisbandletsel is zwaar en ook psychisch belastend door de lange tijd die het in beslag neemt voordat men weer op het oude topsportniveau terug is (6-9 maanden).

Jumpers knee
De jumpers knee is een overbelastingsletsel van de aanhechting van de patellapees (kniepees) aan de onderrand van de patella (knieschijf). Bij handbal ontstaat dit vooral door veel springen en door het landen, dat bij handbal vaak op één been (het sprongbeen) gebeurt. Bij snel aanzetten en afremmen van een beweging treden er grote krachten op ter plaatse van de patellapees en kan er overbelasting ontstaan, evenals door regelmatig vallen op de knie.
Behalve deze handbalspecifieke oorzaken vormen verkorting van de quadricepsspieren en overgewicht een extra risico voor het ontstaan van een jumpers knee. Preventie van deze blessure bestaat uit:

  • goede krachttraining van de abductoren inclusief buikspieren, bovenbeen- en kuitspieren;
  • rekkingsoefeningen van de m. quadriceps;
  • dragen van kniebeschermers;
  • vermijden van overgewicht.