Vertrouwenspersoon

Binnen de club kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is fijn als je in zo’n situatie terecht kunt bij een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon van onze club is:
Anneke Buikema
06-41199144
annekebuikema@hotmail.com