Gedragscode Sociale Media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, Whatsapp en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de vereniging. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het sportvereniging Swift Helmond.

 

Gedragscode sociale media
Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt Swift van al de aan de vereniging verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

 

Wat Sportvereniging Swift daaronder verstaat, is in grote lijnen:

• Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.
• Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander.
• Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig.
• Sociale media gebruik je tijdens de training niet.
• Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media.
• Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven.

 

We accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.

 

Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de vereniging maatregelen genomen.

Wij vragen jullie trainers om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team en zullen dit ook opnemen in de huisregels van de vereniging.