Taak- en functieomschrijving: Algemene Zaken

Bestuurslid Algemene zaken 

Hoofdtaak: 

Verantwoordelijk voor (het onderhoud en beheer van) het terrein,  gebouwen en het bewaken van het clubhuisbeleid 

Algemene bestuurstaken: 

 • deelname aan bestuursvergaderingen 
 • overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn 
 • zoekt samen met de andere bestuursleden opvolgers voor aftredende bestuursleden 
 • laat mensen meelopen en draagt zorg voor (interne) opleidingen gerelateerd aan verantwoordelijkheidsgebied 

Specifieke taken: 

 • is eindverantwoordelijk voor het accommodatie / bar beleid binnen de vereniging 
 • verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van park en gebouwen 
 • verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van het veld en gebouwen op het park 
 • stuurt de bar- en de accommodatiecommissie aan 
 • vertegenwoordigt de onderliggende commissies binnen het verenigingsbestuur 
 • bewaakt het budget van de onderliggende commissies en het totaal budget van algemene zaken 
 • draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken 
 • onderhoudt het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie zaken, zowel voor de buitenaccommodatie als voor de zalen die we huren 
 • zit vergaderingen Algemene zaken voor 
 • stelt een jaarplan op voor het onderhoud en draagt zorg voor de uitvoering 
 • geeft wensen/problemen vanuit de commissies aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de desbetreffende commissie leden 
 • doet mondeling verslag van onderliggende commissie vergaderingen naar het bestuur  
 • zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de onderliggende commissies 

Kerncompetenties: 

 • communicatief vaardig 
 • planmatig werken 
 • werken in teamverband 
 • coördineren 
 • delegeren