Taak en functieomschrijving: Bestuurslid Technische Commissie (TC)

 • Hoofdtaak Verantwoordelijk voor het technische beleid. Technische Commissie Taken:
  • Leidt de Technische Commissie (TC) 
  • Vertegenwoordigd de TC binnen het verenigingsbestuur 
  • Zit vergaderingen TC voor 
  • Vertaalt het beleid en de reglementen van het NHV naar verenigingsbeleid (op technisch vlak) en komt met voorstellen 
  • Bewaakt het budget 
  • Coördineert de taakverdeling binnen de commissie 
  • Zorgt met de commissie voor werving en aanstelling van de trainers/begeleiders. 
  • Overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur 
  • Geeft aan wie wanneer bepaalde kadercursussen kan/dient te volgen (scheidsrechtercursus, competitieleider, trainerscursussen, jeugdbegeleider, enz.) 
  • Onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken in nauw overleg met de voorzitter 
  • Stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen 
  • Levert eind mei elk jaar verenigingsgegevens aan bij het NHV (afdeling). 
  • Geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug aan de TC-leden 
  • Doet verslag van TC vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris 
  • Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC 
  Kerncompetenties
  • Communicatief vaardig 
  • Ervaring en deskundigheid betreffende sporttechnische zaken 
  • Heeft grote affiniteit, inzicht en kunde omtrent de kerntaak (handbal) van de vereniging  
  • Beleidsmatig en planmatig denken en werken 
  • Werken in teamverband 
  • Coördineren 
  • Delegeren